Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với nông dân tỉnh Sơn La năm 2023
(sonla.gov.vn) Ngày 29/11/2023, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân tỉnh Sơn La năm 2023 với chủ đề “Phát huy nội lực, lợi thế quốc gia, thúc đẩy phong trào phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”.
anh tin bai

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với nông dân tỉnh Sơn La năm 2023

Dự hội nghị đối thoại có Hội Nông dân tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh tham dự trực tiếp tại điểm cầu chính và 216 điểm cầu trực tuyến đến các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Dự hội nghị có hơn 3.500 nông dân tiêu biểu đại diện cho trên 170.000 nông dân trong tỉnh.

anh tin bai

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị đối thoại là diễn đàn quan trọng, dân chủ thực sự để đại diện nông dân, các cấp hội nông dân trong tỉnh, các hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về những thành tựu đã đạt được; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn.

anh tin bai

Hội nghị được tổ chức tới 216 điểm cầu các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Thông qua Hội nghị đối thoại sẽ tăng cường gắn kết giữa các cấp chính quyền, các Sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội với nông dân, phát huy vai trò, vị thế và quyền, trách nhiệm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tạo môi trường ngày càng thuận lợi để nông dân và tổ chức Hội Nông dân phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, xây dựng người nông dân Sơn La có ý chí vươn lên, tự tin, tự lực, tự cường; thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phát huy vai trò là chủ thể tích cực trong phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; tham gia đóng góp và hưởng lợi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước hội nhập với thị trường trong nước và quốc tế; có ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nông nghiệp xanh, nhanh và bền vững.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh phát biểu khai mạc Hội nghị đối thoại.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị, đối với các đại biểu là nông dân, doanh nghiệp, HTX tham gia đối thoại phát huy tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tập trung thảo luận, trao đổi, nêu ý kiến ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể trên các lĩnh vực, trong đó, tập trung vào các vấn đề phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang nhận được sự quan tâm của nông dân và toàn xã hội. Đồng thời, hiến kế, tham góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, xây dựng nông thôn mới văn minh, bền vững; phát huy vai trò chủ thể của nông dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh... Đối với các Sở, ngành, cơ quan có liên quan khi được nông dân nêu câu hỏi, kiến nghị, đề xuất cần nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu các ý kiến; trả lời đúng - trúng - thỏa đáng, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, ngắn gọn, dễ hiểu; không qua loa, né tránh; đảm bảo đúng quy định đối với các ý kiến, kiến nghị.

anh tin bai

Đại diện nông dân xã Nà ớt, huyện Mai Sơn nêu câu hỏi tại Hội nghị

anh tin bai

Đại diện nông dân huyện Phù Yên nêu câu hỏi tại Hội nghị

anh tin bai

Đại diện nông dân huyện Yên Châu nêu câu hỏi tại Hội nghị

Tại Hội nghị đối thoại, UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh đã trả lời 12 câu hỏi của hội viên nông dân trong tỉnh. Các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân, xoay quanh các vấn đề: Việc xây dựng cơ chế, chính sách để khích lệ các hộ nông dân chăm sóc bảo vệ diện tích rừng cùng với phủ xanh diện tích đất trống; thu hút các nhà đầu tư nhà máy chế biến các sản phẩm chăn nuôi đại gia súc ổn định đầu ra cho các sản phẩm chăn nuôi đại gia súc cho người nông dân; phương án tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu sản phẩm trái cây tươi. Những giải pháp giúp nông dân tiếp cận dịch vụ thương mại điện tử; mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm; định hướng cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sản xuất hữu cơ. Bên cạnh đó là công tác đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho nông dân nông thôn; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng nguồn vốn của ngân sách Nhà nước đầu tư cho thực hiện chương trình nông thôn mới...

anh tin bai

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời câu hỏi của nông dân.

anh tin bai

Lãnh đạo Sở Công thương trả lời câu hỏi của nông dân.

anh tin bai

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trả lời câu hỏi của nông dân.

Các ý kiến, câu hỏi chưa trả lời trực tiếp sẽ được Hội Nông dân tỉnh tổng hợp, gửi đến các Sở, ngành và xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh để có văn bản trả lời gửi đến nông dân.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá những ý kiến trao đổi là rất chính đáng và thiết thực của cán bộ, hội viên nông dân, các HTX, doanh nghiệp, là những vấn đề đang nhận được sự quan tâm của nông dân và toàn xã hội. Trong thời gian tới, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đồng thời chủ động xây dựng được những cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho nông dân, HTX, doanh nghiệp phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xã hội của tỉnh, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các diễn đàn, các buổi gặp gỡ, hội nghị đối thoại, để nông dân có cơ hội giao lưu, bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những đề xuất của mình; được định hướng, tạo điều kiện cho những ý tưởng khởi nghiệp, những cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo thêm động lực, ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng.

anh tin bai

Đại diện nông dân dự Hội nghị đối thoại trực tiếp tại điểm cầu tỉnh.

Các Sở, ban, ngành nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của nông dân; rà soát các quy định, chính sách của Trung ương, của tỉnh, từ đó nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp để các nghị quyết, cơ chế chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Tiếp tục tham mưu các giải pháp khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong nông nghiệp nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị trên một diện tích, khuyến khích nông dân đầu tư, phát triển. Hội Nông dân các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết hội viên, nông dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền với nông dân; kết nối doanh nghiệp, HTX với nông dân.

Đồng chí mong muốn rằng nông dân trong toàn tỉnh luôn chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp để khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, xây dựng nông thôn mới văn minh, bền vững.

Lê Hồng

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 96
  • Hôm nay: 29,568
  • Trong tuần: 311,718
  • Tất cả: 43,442,813