Vân Hồ phát triển chăn nuôi bền vững
(sonla.gov.vn) Huyện Vân Hồ là địa phương có thế mạnh về chăn nuôi, phù hợp với chăn nuôi trang trại quy mô lớn, các hộ dân ở huyện luôn thực hiện đúng quy định về mật độ chăn nuôi và chủ động tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường xung quanh. 

Năm 2023, đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì và phát triển với 42.250 con, đạt 105,8% so với kế hoạch; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 6.500 tấn, sản lượng sữa tươi đạt 4.872 tấn, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 462 tấn. Huyện xác định phát triển chăn nuôi theo hướng hiện đại, bền vững; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm chăn nuôi trên thị trường. Thời gian qua, huyện đã phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển chăn nuôi theo quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo mật độ chăn nuôi theo quy định. Việc thực hiện mật độ chăn nuôi theo đúng quy định, phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô lớn xa khu dân cư sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, từng cải thiện quy mô và nâng cao chất lượng, giá trị, sản phẩm chăn nuôi. Cùng với đó, Trạm thú y tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, vận chuyển động vật; tuyên truyền, khuyến cáo và nhân rộng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm...

Diệp Hương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1