Tập trung phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, chi nhánh Sơn La
(sonla.gov.vn) Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã phối hợp với Công ty CPTP xuất khẩu Đồng Giao hướng dẫn Nhân dân chăm sóc diện tích cây trồng trong vùng nguyên liệu cho Công ty. Các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành các văn bản về công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động, hướng dẫn Nhân dân tham gia phát triển vùng nguyên liệu rau, quả phục vụ Công ty, đảm bảo công tác phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho Công ty CPTP xuất khẩu Đồng Giao, chi nhánh Sơn La năm 2023 theo đúng kế hoạch đã đề ra.
anh tin bai

Vùng nguyên liệu Dứa phục vụ Nhà máy chế biến rau quả DOVECO Sơn La.

Trong năm, công tác phối hợp tổ chức triển khai thực hiện của cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện thành phố và Công ty CPTP xuất khẩu Đồng Giao, chi nhánh Sơn La được triển khai hiệu quả. Kịp thời triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi sớm đưa Nhà máy chế biến rau quả DOVECO Sơn La chính thức đi vào hoạt động, sản xuất, chế biến; tổ chức Hội thảo bàn một số giải pháp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hòa đối với các doanh nghiệp chế biến nông sản tại Nhà máy chế biến rau quả DOVECO Sơn La; đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh các dây chuyền sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản cho nông dân trên địa bàn tỉnh; phát triển các cơ sở sơ chế, bảo quản, thu gom nguyên liệu phục vụ cho nhà máy. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với các nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu tổ chức hướng dẫn, chuyển giao quy trình kỹ thuật từng loại cây trồng, vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân về thay đổi thói quen sang sản xuất hàng hoá tập trung bền vững, thích nghi với điều kiện sản xuất mới đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, chế biến nông sản đảm bảo ổn định, bền vững.

Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách, lợi ích khi tham gia phát triển vùng nguyên liệu Công ty CPTP xuất khẩu Đồng Giao, chi nhánh Sơn La; vận động Nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm; hướng dẫn nông dân lựa chọn các loại cây trồng phù hợp để phát triển vùng nguyên liệu gắn với các nhà máy chế biến, qua đó, góp phần nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông sản, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân; phối hợp cùng các cấp, ngành vận động Nhân dân chuyển một phần diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng dứa cũng như đậu tương rau, rau chân vịt, ngô ngọt để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy.

Trong năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện trồng mới phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho nhà máy trên 1.000 ha gồm: Dứa 13,4 ha, chanh leo 178,6 ha, ngô ngọt 496,4 ha, đậu tương rau 285,0 ha, rau chân vịt 47,7 ha. Lũy kế đến hết năm 2023, tổng diện tích vùng nguyên liệu là 2.057,3 ha đạt 103,6% so với kế hoạch năm, trong đó gồm: Dứa 450,1 ha đạt 59,54% so với kế hoạch, chanh leo 778,1 ha đạt 127,35% so với kế hoạch; ngô ngọt 496,4 ha đạt 105,39% so với kế hoạch, đậu tương rau 285,0 ha đạt 256,76% so với kế hoạch, rau chân vịt 47,7 ha đạt 132,5% so với kế hoạch.

Tổng sản lượng các loại nông sản Công ty CPTP xuất khẩu Đồng Giao đã thu mua phục vụ cho Nhà máy chế biến trong năm 2023 là 5.355,74 tấn, trong đó: Dứa 532,44 tấn, chanh leo 122 tấn, ngô ngọt 2.294,8 tấn, đậu tương rau 2.278,0 tấn, rau chân vịt 128,5 tấn. Riêng sản phẩm Xoài, Công ty CPTP xuất khẩu Đồng Giao đã thu mua phục vụ cho Nhà máy chế biến xoài trong năm 2023 là 4.353 tấn quả.

Trong năm 2024, tỉnh tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung và mức hỗ trợ đầu tư phát triển vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến rau, củ, quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Triển khai thực hiện xây dựng vùng sản xuất dứa 300 ha phục vụ cho các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân và nguồn vốn khác. Vận động, tuyên truyền, khuyến khích hướng dẫn các hộ dân, các hợp tác xã tham gia ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho Công ty. Vận động, tuyên truyền, khuyến khích hướng dẫn các hộ dân, các hợp tác xã tham gia ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu cung cấp cho Công ty. Tăng cường công tác kiểm tra giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vùng nguyên liệu đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng theo kế hoạch tiêu thụ, chế biến của nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh.

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1