Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát huy vai trò hoạt động giám sát và phản biện xã hội
Thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận.

Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, hiệp thương các tổ chức chính trị - xã hội ban hành Kế hoạch số về giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2022. Triển khai hoạt động giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì giám sát 562 cuộc. Trong đó cấp tỉnh 02 cuộc; cấp huyện 57 cuộc, cấp xã 503 cuộc. Đồng thời phối hợp, tham gia giám sát 1.020 cuộc, trong đó cấp tỉnh 16 cuộc, cấp huyện 145 cuộc, cấp xã 859 cuộc.

Thực hiện hoạt động phản biện xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy vai trò trong việc tham gia, góp ý kiến trên các lĩnh vực. Trong năm 2022  đã chủ trì tổ chức 95 Hội nghị phản biện xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đồng thời nghiên cứu, gửi 530 dự thảo văn bản phản biện xã hội đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến. Các nội dung phản biện xã hội được các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa phù hợp, mang lợi ích chung, bảo đảm sự đồng thuận xã hội.

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn. Cấp tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 216 cán bộ Mặt trận cấp cơ sở. Tập trung triển khai, thực hiện Đề tài khoa học cấp tỉnh về "Nâng cao hiệu quả giám sát của cộng đồng đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La". Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong năm Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát 437 cuộc. Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức giám sát 786 cuộc.

Diệp Hương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 216
  • Hôm nay: 17,535
  • Trong tuần: 407,733
  • Tất cả: 38,376,571