Toàn tỉnh Sơn La có 191/204 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Năm 2022, UBND tỉnh Sơn La luôn chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực; UBND cấp huyện, cấp xã đã quyết liệt chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra; số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt 191/204, tăng 14 đơn vị cấp xã so với năm 2021.
anh tin bai

Tỉnh Sơn La quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ tư pháp.

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch, Công Văn hướng hướng, chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2022, công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức cấp huyện, cấp xã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật luôn được quan tâm, UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức 01 hội nghị tập huấn về công tác chuẩn tiếp cận pháp luật cho 216 đại biểu là công chức Phòng Tư pháp 12 huyện, thành phố và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên các phương tiện thông tin truyền thông gắn với nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, để triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện chỉ tiêu 18.4 đối với 05 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu; xã Tường Thượng, huyện Phù Yên; xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn; xã Mường Lầm, huyện Sông Mã; xã Nà Mường, huyện Mộc Châu). Chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các sở, ngành có liên quan đã trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện tự kiểm tra công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thành lập Đoàn kiểm tra trực tiếp tại xã Tường Thượng, xã Mường Thải (huyện Phù Yên); xã Ngọc Chiến, xã Mường Trai (huyện Mường La); xã Nà Mường, xã Đông Sang (huyện Mộc Châu).

Qua kiểm tra, đánh giá năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh có 191/204 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ  93,62% trên tổng số xã, phường, thị trấn); tăng 14 đơn vị cấp xã so với năm 2021, tăng 11 đơn vị cấp xã so với chỉ tiêu đề ra trong năm 2022; có 05 huyện vượt chỉ tiêu (Sông Mã, Sốp Cộp, Mộc Châu, Yên Châu, Thuận Châu); 05 huyện (Mai Sơn, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên, Mường La) và thành phố Sơn La đạt chỉ tiêu. Đối với 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 đều đảm bảo đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP.

Việc triển khai công tác kiểm tra, đánh giá, công nhân xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được nâng lên, qua đó giúp UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo nề nếp, chất lượng, hiệu quả hơn; tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật và tiếp cận thông tin của Nhân dân, nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân trên địa bàn.

Năm 2023, tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giao trong năm 2023, đảm bảo thực chất, hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tập trung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ để nâng cao năng lực công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các địa phương. Gắn việc triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Lê Hồng

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 133
  • Hôm nay: 10,135
  • Trong tuần: 69,438
  • Tất cả: 23,997,131