Tỉnh Sơn La chú trọng tuyên truyền công tác bồi thường nhà nước
Trong năm 2022, công tác triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được UBND tỉnh Sơn La thực hiện nghiêm túc, hiệu quả với nhiều hình thức khác nhau, đa dạng, phong phú. UBND tỉnh đã kịp thời triển khai, thực hiện tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan và nhân dân về công tác bồi thường Nhà nước. Nhận thức của các cơ quan, đơn vị đã được nâng lên, các tổ chức, cá nhân liên quan đã hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bồi thường.

Ảnh minh họa.

Năm 2022, để tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước, đồng thời nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác bồi thường Nhà nước, ngay từ đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 về Chương trình trọng tâm công tác tư pháp tỉnh Sơn La năm 2022, trong đó xác định lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm của công tác tư pháp của tỉnh; ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La. UBND tỉnh đa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố kịp thời tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả công tác bồi thường của Nhà nước tại cơ quan, địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, giao và chỉ đạo Sở Tư pháp nắm bắt các vụ việc giải quyết bồi thường trên địa bàn tỉnh để chủ động tham gia hoặc trên cơ sở đề nghị của cơ quan giải quyết bồi thường để tham gia vào quá trình xác minh thiệt hại, thương lượng việc giải quyết bồi thường với tư cách đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, bảo đảm các vụ việc phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án trên địa bàn tỉnh đều được Sở Tư pháp tham gia phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật bồi thường nhà nước (nếu có). 

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố bằng các hình thức phù hợp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức trên địa bàn quản lý nắm bắt, thực hiện. Đăng tải nội dung hướng dẫn, tuyên truyền nội dung của Luật trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh (sonla.gov.vn) và của Sở Tư pháp (sotuphap.sonla.gov.vn) để người đọc tiếp cận, tìm hiểu, nắm bắt…  Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh với các cơ quan, đơn vị liên quan; góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước theo phạm vi quản lý từng lĩnh vực.

Qua tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan chuyên môn lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; giúp người dân, tổ chức hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị xâm phạm; qua đó nhằm đảm bảo không để phát sinh hoặc hạn chế đến mức thấp nhất việc công chức, viên chức vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ, phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Năm 2023, tỉnh Sơn La tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 134/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội khóa XIV, nâng cao nhận thức về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho lãnh đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tại địa phương; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tham mưu thực hiện nhiệm vụ về công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Tư pháp và các sở, ngành thuộc tỉnh, đặc biệt là đối với công chức được giao trực tiếp thực hiện công tác giải quyết bồi thường.Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước đối với việc triển khai thi hành Luật, giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ (nếu có). Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Rà soát các thủ tục hành chính về công tác bồi thường nhà nước nhằm kịp thời đề nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp…

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1