Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Yên Châu
(Yên Châu) Ngày 21/11/2023, Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh về “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại huyện Yên Châu. Dự Hội nghị có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 1371 tỉnh; đồng chí Tòng Thế Anh Tỉnh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Yên Châu; đại diện Ban Chỉ đạo 1371 các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai

BCĐ Đề án 1371 tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL tại huyện Yên Châu

Tại Hội nghị, các báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã giới thiệu về những nội dung cơ bản của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến chuyên đề “Phát huy vai trò của quân đội trong triển khai thực hiện các hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật”; kỹ năng tiến hành một bài tuyên truyền miệng trong phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các thiết chế văn hóa... Qua đó, góp phần nâng cao năng lực phổ biến giáo dục pháp luật cho người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đây cũng là một trong những mục tiêu cơ bản của Đề án 1371, là nền tảng để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Năm 2023, huyện Yên Châu được lựa chọn là đơn vị làm điểm Đề án để từ đó rút kinh nghiệm triển khai Đề án trong năm 2024 và các năm tiếp theo trong phạm vi toàn tỉnh.

                                                           Hoàng Dương

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1