Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2023”
(Sở Nội vụ) Vừa qua, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2023”.
anh tin bai

Hội nghị Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11.

Tại Hội nghị đã tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Luật Thi đua, Khen thưởng, gắn với nhiệm vụ Sở Nội vụ được giao thực hiện và trao đổi, thảo luận các tình huống thực tế xảy ra trong quá trình tham mưu thực hiện quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ. Tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành; Tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; Các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; Quyền, nghĩa vụ của công dân và biện pháp bảo đảm thực hiện; Pháp luật về đất đai, vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới lãnh thổ; Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền tài sản, sở hữu trí tuệ; Các điều ước, thỏa thuận quốc tế nhất là các thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp mà Việt Nam là thành viên.

Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; Triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đưa ra nhiều phương pháp, mô hình nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Ngày Pháp luật tại cơ sở; Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. Thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Hà Thị Sen

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1