Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng xã đạt tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật được quan tâm thực hiện
(TP) Thời gian qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Sơn La đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển rõ nét về nhận thức và hành động của nhân dân trong quá trình thực thi các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2022; các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
anh tin bai

Phổ biến giáo dục pháp luật tại huyện biên giới Sốp Cộp.

Tỉnh ta tiếp tục thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản của Ban Bí thư, Chính phủ về PBGDPL. Ban hành các kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL tại địa phương. Tiếp tục duy trì hoạt động Trang Thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11). Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; hướng dẫn các huyện, thành phố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên xã. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, cấp huyện triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023; kiện toàn thành viên Hội đồng, tổ thư ký và phân nhiệm vụ thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Tiến hành kKiểm tra việc thực hiện công tác PBGDPL tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Xây dựng; UBND huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ.

Việc triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành được quan tâm, chú trọng, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực này; quan tâm chú trọng triển khai bằng nhiều hình thức hoạt động khác nhau, đạt hiệu quả cao. Qua đó nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của dân nhân trên địa bàn tỉnh; góp phần quan trọng trong việc ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương. Duy trì mô hình hoạt động của các Câu lạc bộ "Tuổi trẻ phòng chống tội phạm ma túy; "Câu lạc bộ pháp luật"; "Bình đẳng giới". Trong năm 2023 đã tổ chức được 5.681 cuộc với tổng số 478.472 lượt người nghe; tổ chức 26 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với tổng số 10.820 lượt người tham gia dự thi; phát miễn phí 307.252 tờ gấp pháp luật để nhân dân tự tìm hiểu.

Trong năm 2023 , việc quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương được thực hiện tốt.. Hiện nay toàn tỉnh có 2.291 tổ hòa giải với tổng số 14.234 hòa giải viên. Trong năm 2023, các tổ hòa giải đã tiếp nhận và hòa giải thành 1.907/2.223 vụ việc, đạt tỷ lệ 86%; qua đó đã giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp mâu thuẫn nhỏ xảy ra trong cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp tại cơ sở. Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các hòa giải viên tại địa phương.

Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được quan tâm chỉ đạo thực hiện bám sát các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các nhiệm vụ tại Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 năm 2023. Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đánh giá đạt chuẩn tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp đối với các xã đủ điều kiện trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La có 191/204 xã, phường, thị trấn (viết tắt là xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ 93,62%; số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí 16 tiếp cận pháp luật thuộc xã nông thôn mới nâng cao có 08/204 xã, đạt tỷ lệ 3,9%; huyện đạt tiêu chí thành phần 9.6 có 01 huyện (huyện Quỳnh Nhai), theo Kế hoạch đến năm 2025, huyện Quỳnh Nhai sẽ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc huyện nông thôn mới.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện công tác quản lý tủ sách pháp luật tại địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tư pháp và các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện  hiệu quả Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện. Duy trì hoạt động Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh và cấp huyện; hướng dẫn đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL tại cơ sở; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở lồng ghép với kiểm tra công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Hạnh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1