Phiên họp thứ 33, Thường trực HĐND huyện Bắc Yên
(Bắc Yên) Sáng ngày 22/02, Thường trực HĐND huyện Bắc Yên đã tổ chức phiên họp thứ 33. Đồng chí Đỗ Văn Xiêm - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.
anh tin bai

Phiên họp thứ 33, Thường trực HĐND huyện Bắc Yên.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến đối với Tờ trình số 73/TTr-KTXH ngày 20/02/2024 của Ban Kinh tế - Xã hội về việc xem xét, quyết định thành phần tham gia Đoàn giám sát của HĐND huyện về giám sát tình hình thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bắc Yên, giai đoạn 202 - 2025; cho ý kiến đối với dự thảo Thông báo của Đoàn giám sát của HĐND huyện về đề cương giám sát tình hình thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bắc Yên, giai đoạn 2021-2025; cho ý kiến đối với dự thảo thành lập Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện giám sát thường xuyên việc giải quyết kiến nghị cử tri; việc thực hiện lời hứa trước cử tri qua hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp HĐND huyện; yêu cầu giải trình và giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026; cho ý kiến đối với dự thảo kế hoạch Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp xã năm 2024.

Trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ công tác với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương; triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh, huyện. Đôn đốc, điều hoà hoạt động của các Ban HĐND huyện, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ do Thường trực HĐND huyện phân công. Quan tâm, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Tổ chức Hội nghị giao ban, trao đổi công tác giữa Thường trực HĐND huyện với các Hội đồng nhân dân xã, thị trấn. Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung tổ chức tập huấn HĐND cấp xã. Tiếp tục chỉ đạo hoạt động của Tổ công tác, Tổ giam sát của Thường trực HĐND huyện. Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giám sát theo Chương trình số 118/CTr-TTHĐND ngày 20/12/2022 của Thường trực HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Tổng hợp kiến nghị của cử tri của các thành viên trong Tổ qua hoạt động tiếp xúc cử tri, nắm tình hình tại cơ sở đối với các vấn đề được dư luận xã hội, cử tri và Nhân dân để báo cáo Thường trực HĐND huyện….

Phạm Phượng

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1