Mai Sơn họp báo cáo tình hình thu, chi ngân sách; tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện
Vừa qua. huyện Mai Sơn đã tổ chức họp báo cáo tình hình thu, chi ngân sách; tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Việt Cường - Bí thư huyện uỷ chủ trì hội nghị.
anh tin bai

Họp báo cáo tình hình thu, chi ngân sách; tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo: Kết quả thực hiện công tác thu, chi ngân sách năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Báo cáo nêu rõ, căn cứ chỉ tiêu dự toán thu ngân sách năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai quyết liệt nhiều biện pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, tạo điều kiện khai thác tập trung các nguồn thu trên địa bàn đảm bảo thu đúng, thu đủ thu kịp thời, tính đến ngày 15/3/2023 tổng thu ngân sách đạt trên 282.6 tỷ đồng, bằng 29,1% dự toán tỉnh giao và 28,8% dự toán huyện giao. Tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt trên 146,1 tỷ đồng. Về chương trình Mục tiêu quốc gia UBND huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phối hợp UBND các xã rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình  năm 2023. Các hoạt động hỗ trợ chuyển giao KHKT phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được triển khai kịp thời và phát huy hiệu quả. Tổng vốn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 là trên 71,4 tỷ đồng, kế hoạch phân bổ và giải ngân nguồn vốn đầu tư năm 2023 là 26.063,5 triệu đồng, tổng vốn đã giải ngân: 349,0 triệu đồng đạt 4,3% kế hoạch.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại phiên họp, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Cường – Bí thư huyện uỷ chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách theo đúng kế hoạch đã đề ra, đảm bảo các khoản thu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nộp ngân sách nhà nước, phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuyển thông tin thu tiền cấp quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định., tuyên truyền vận động, hướng dẫn các hộ gia đình lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tăng cường kiểm tra, xử lý các hộ vi phạm. Đồng thời tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện đảm bảo rõ từng nội dung và tiến độ thực hiện./.

                Thanh Hải (Mai Sơn)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1