Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
(Sốp Cộp) Vừa qua, Huyện ủy Sốp Cộp tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về lĩnh vực kinh tế - xã hội và các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Tú Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy. Tham dự có đồng chí Đào Đình Thi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND huyện; Lãnh đạo một số phòng, ban huyện; Thường trực Đảng ủy, UBND các xã.
anh tin bai

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Hội nghị đã tập trung đánh giá, thảo luận công tác triển khai, thực hiện 6 Đề án và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về: Phát triển nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới; thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp có tiềm năng; xây dựng xã Sốp Cộp thành đô thị loại V giai đoạn 2021 - 2025; quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường; phát triển văn hóa - xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; phát triển nguồn nhân lực. Theo đánh, công tác triển khai Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Kinh tế của huyện tiếp tục ổn định và chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng hướng và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế của huyện, đã thực hiện liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản Chanh leo, Mắc ca và sản phẩm thịt trâu bò, gạo nếp tan...; kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường đầu tư đáp ứng được các nhu cầu của người dân. Đến nay, huyện có xã Sốp Cộp đạt 17 tiêu chí, xã Dồm Cang đạt 12 tiêu chí và 6 xã đạt từ 3 - 7 tiêu chí nông thô mới; việc xây dựng xã Sốp Cộp thành đô thị loại V đã và đang được triển khai theo tiến độ, đã thực hiện hoàn thành 3/5 tiêu chí lớn và 40/53 tiêu chuẩn; công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn với quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện đúng quy định; lĩnh vực văn hoá - xã hội thường xuyên được quan tâm, mạng lưới trường, lớp học, đội ngũ giáo viên tiếp tục được củng cố và chuẩn hóa, chất lượng giáo dục được nâng cao và thực chất hơn. Các chính sách an sinh xã hội và bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3,5 - 4,29%/năm; việc phát triển, bảo tồn văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch được quan tâm thực hiện; công tác khám, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh cho Nhân dân được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Đối với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, năm 2023, huyện Sốp Cộp được giao tổng kinh phí thực hiện 3 Chương trình là trên 143 tỷ 149 triệu đồng, đến hết tháng 2/2024 đã giải ngân, thanh toán được 141 tỷ 820 triệu đồng, đạt 99,07% kế hoạch vốn giao, số vốn còn lại chưa giải ngân thanh toán là 1.329 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, huyện đã triển khai thực hiện 10 dự án trọng tâm: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội; giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc; Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; về truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực giám sát, đánh giá Chương trình… Quá trình triển khai, đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao. Các nguồn lực đầu tư được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Nhân dân từng bước được tiếp cận khoa học, kỹ thuật, các nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư thâm canh, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện còn một số khó khăn như: Tình hình thiên tai, dịch bệnh gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông, lâm nghiệp; việc triển khai 3 Chương  trình Mục tiêu quốc gia còn vướng mắc do chưa có hướng dẫn rõ ràng và định mức chi cho từng đối tượng; công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ còn chưa đạt hiệu quả cao, việc liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, thu hút đầu tư còn hạn chế; công tác xúc tiến đầu tư chưa trọng tâm, trọng điểm.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Tú Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện hoàn thiện báo cáo đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các Đề án. Các cơ quan, đơn vị, các lực lượng và các xã thời gian tới tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Đề án và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia theo tiến độ Nghị quyết Đại hội đề ra; tăng cường nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, Nhân dân; kịp thời dự báo và tham mưu với cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn nảy sinh.Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế - xã, xóa đói giảm nghèo và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

                                                                   Thanh Vân

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1