Thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2023
Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 07/3/2023 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 02 năm 2023. Ngày 14/3/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Công văn số 760/UBND-TH và  yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong đó chú trọng những nội dung chủ yếu sau đây:

Theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước, khu vực để chủ động phân tích, dự báo và kịp thời điều hành hiệu quả, phù hợp để ứng phó với các vấn đề phát sinh.

Tập trung nguồn lực hoàn thành việc lập, thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhất là quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch.

Tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công năm 2023; quản lý chặt chẽ giá nguyên, nhiên, vật liệu; xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, ép giá.

Tổ chức thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ; chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Rà soát, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, bảo đảm triển khai thực hiện hiệu quả, thành công Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành và đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Chia sẻ các thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội giữa các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tham mưu, đề xuất, hoạch định chính sách và phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ, chủ động phương án ứng phó hiệu quả với các loại bệnh truyền nhiễm, các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

Chủ động cung cấp thông tin, truyền thông chính sách đến người dân. Trước các vấn đề thời sự được dư luận xã hội quan tâm, cần chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí và người dân nhằm góp phần tạo đồng thuận xã hội và Nhân dân chia sẻ, đồng hành với cơ quan chức năng.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung quán triệt, chỉ đạo về việc đề cao trách nhiệm cá nhân và của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ được giao, phân công, ủy quyền; tham gia hiệu quả giải quyết các công việc chung của tập thể UBND tỉnh; cùng tập thể UBND tỉnh quyết định và chịu trách nhiệm đối với các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh theo quy định. Đối với những đề án trình UBND tỉnh mà còn ý kiến khác nhau giữa các cơ quan về những nội dung chủ yếu của đề án thì Thủ trưởng cơ quan chủ trì phải trực tiếp làm việc với Thủ trưởng cơ quan có ý kiến khác và Thủ trưởng cơ quan có liên quan để trao đổi, thống nhất trước khi trình UBND tỉnh.

Chi tiết văn bản xem tại đây: Tải về

Vũ Cường (TH)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 153
  • Hôm nay: 10,320
  • Trong tuần: 69,623
  • Tất cả: 23,997,316