Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội. Ngày 29/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1004/UBND-TH.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ động liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh và các cơ quan, đơn vị; chủ trì hướng dẫn, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch, đấu thầu và công tác kế hoạch, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án …

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát các văn bản pháp lý liên quan đến triển khai, thực hiện dự án đầu tư công; chủ động báo cáo và đề xuất phương án xử lý cụ thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, phát hiện, xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, chủ động xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp trên trực tiếp; trong đó, lựa chọn đúng các điểm nghẽn, nút thắt để tập trung giải quyết, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả, tác động rõ rệt; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...; có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi, giám sát tiến độ dự án đầu tư công.

Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: UBND huyện Vân Hồ tập trung thực hiện hiệu quả, đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh dự án xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Vân Hồ trong quá trình thực hiện.

Về thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo các cấp; rà soát danh mục các dự án đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, bảo đảm trọng tâm trọng điểm, dứt khoát không dàn trải, manh mún trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chi tiết văn bản xem tại đây:Tải về

Tú Quyên (TH)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 95
  • Hôm nay: 23,622
  • Trong tuần: 365,454
  • Tất cả: 25,984,996