Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án định hướng phát triển du lịch vùng lòng hồ Thuỷ điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia”, năm 2023
Nhằm mục đích cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án định hướng phát triển vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia; tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Sơn La đến năm 2025, định hướng đến 2030, Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 02/8/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND triển khai thực hiện “Đề án định hướng phát triển du lịch vùng lòng hồ Thuỷ điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia”, năm 2023.

Theo đó nhằm phát triển du lịch vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La hiệu quả, tạo được các sản phẩm du lịch khác biệt, chuyên nghiệp, chất lượng, thu hút du khách trong và ngoài nước, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, xoá đói giảm nghèo bền vững; hướng đến mục tiêu phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành khu du lịch quốc gia cần thực hiện đồng bộ các nội dung sau: Tổ chức công bố, tuyên truyền về Đề án; tăng cường quản lý, đảm bảo cho các hoạt động phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch; xúc tiến, quảng bá; phát triển thị trường du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; phát triển kết cấu hạ tầng, kỹ thuật; phát triển nguồn nhân lực du lịch; liên kết phát triển du lịch; phát triển du lịch gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện Mường La, Quỳnh Nhai triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo nội dung, tiến độ, hiệu quả; chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch, chuyên gia du lịch, các sở, ngành, cơ quan liên quan lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La vào danh mục khu vực tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển du lịch; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai hiệu quả các chương trình quảng bá, giới thiệu về khu du lịch trên các phương tiện thông tin, truyền thông; chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống đài phát thanh - truyền hình trong tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển du lịch vùng lòng hồ nhằm nâng cao nhận thức, quảng bá phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.

Giao Hiệp hội Du lịch tỉnh tuyên truyền vận động các doanh nghiệp du lịch, các nhà đầu tư tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Du lịch, các văn bản liên quan và các quy hoạch về phát triển du lịch; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; bảo vệ cảnh quan, môi trường; chấp hành nghiêm các quy định về đất đai, trật tự xây dựng trong phát triển du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; bảo đảm an ninh trật tự, phát triển bền vững và hội nhập.

Chi tiết văn bản xem tại đây:Tải về

Ánh Nguyệt (TH)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 190
  • Hôm nay: 10,278
  • Trong tuần: 69,581
  • Tất cả: 23,997,274