Kế hoạch tổng kết việc triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ
Ngày 13/03/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 363/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổng kết việc triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ.

Mục đích của kế hoạch nhằm: Đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện về tình hình triển khai thực hiện, kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy (viết tắt là PCCC) và kết quả thực hiện quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Kịp thời nhận diện những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, khoảng trống (nếu có) nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật PCCC, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Xác định nội dung công việc, tiến độ thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc tổng kết và xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật PCCC và kết quả thực hiện quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ.

Thực hiện kế hoạch cần đảm bảo các yêu cầu: Việc tổng kết phải được thực hiện đồng bộ trên toàn tỉnh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Nội dung tổng kết phải bảo đảm đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện, bám sát đề cương hướng dẫn; chú trọng phân tích các tồn tại, hạn chế, vướng mắc của Luật PCCC, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Luật và đề xuất giải pháp cụ thể.

Phạm vi: Tổng kết, đánh giá toàn diện quá trình thi hành Luật PCCC và quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn tỉnh (mốc thời gian từ năm 2013 đến ngày 28/02/2023).

Nội dung tổng kết: Các sở, ban, ngành báo cáo tổng kết theo đề cương việc thực hiện Luật PCCC và kết quả thực hiện quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo tổng kết theo đề cương việc thực hiện Luật PCCC và kết quả thực hiện quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ.

Hình thức tổng kết: Xây dựng báo cáo tổng kết kết quả thi hành Luật PCCC và kết quả thực hiện quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ.

Chi tiết văn bản xem tại đây: Tải về

 
Nguyễn Hạnh (TH)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 110
  • Hôm nay: 10,865
  • Trong tuần: 70,168
  • Tất cả: 23,997,861