Hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tháng 9/2023
(sonla.gov.vn) Phiên họp thứ 27, UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Tiếp công dân tháng 9 năm 2023; họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; họp Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023; Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức diễn tập Phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh; làm việc với đoàn công tác của Tổ chức hợp tác Quốc tế Đức (GIZ); Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2021 - 2025 hoạt động của Hội đồng cung cấp phòng thủ tỉnh; Hội nghị Giải pháp thúc đẩy Chuyển đổi số cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023”; Phiên họp thứ hai, đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh... là một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tháng 9/2023.
anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân tháng 9.

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 23/9, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra thực tế hệ thống tiêu thoát nước tại khu vực Trung tâm huyện Quỳnh Nhai, tìm hướng xử lý tình trạng ngập úng cục bộ sau những trận mưa có lưu lượng nước lớn xảy ra trên địa bàn huyện. Tại cuộc kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho các sở, ngành và huyện Quỳnh Nhai, phối hợp cùng triển khai các giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng cục bộ khi xảy ra mưa lớn trên địa bàn huyện, kiểm tra thực tế khối lượng bùn, đất, đá ứ đọng và tổ chức nạo vét, xử lý ùn ứ, tắc đọng ở các hệ thống đường thoát nước, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền kết hợp với xử phạt nghiêm những trường hợp tổ chức, cá nhân xả rác bừa bãi dọc các tuyến thoát nước.

Ngày 23/9/2023, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố… tại buổi Lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu đã phát đi lời kêu gọi hưởng ứng đến các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân hãy cùng bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất, để tất cả các thành phần như môi trường đất, nước, không khí “sạch hơn” một cách toàn diện, bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái, đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

Ngày 25/9/2023, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân tháng 9 năm 2023. Các nội dung kiến nghị liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, bố trí tái định cư, cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại bản Phung, phường Chiềng Sinh và ý kiến của lãnh đạo cơ quan, tổ chức có liên quan. Công dân đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành, tập trung giải quyết các vướng mắc nêu trên. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp giải đáp các nội dung đề nghị, đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của công dân và giao các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Ngày 26/9/2023, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 27, UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023. Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 2023; quyết liệt hơn nữa trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ và đẩy mạnh thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển sản xuất bền vững, đẩy mạnh thu hút đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm

Ngày 27/9/2023, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ hai, đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị các cấp, ngành tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tỉnh phát động. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yều cầu cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoàn thiện hệ thống văn bản về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng. Đồng thời, phát hiện, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, quan tâm khen thưởng đối với công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, vùng cao, vùng còn nhiều khó khăn; nhất là các gương điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong lao động sản xuất, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

2. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 07/9/2023, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025. đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị cơ quan Thường trực các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện công trình, dự án đảm bảo tiến độ và kịp thời giải ngân nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đến hết năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%. Đối với nguồn vốn sự nghiệp, các đơn vị, địa phương tập trung rà soát các nội dung không thể triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh hoàn trả nguồn Trung ương; các nội dung đã có hướng dẫn chi tiết, đủ các điều kiện về mặt pháp lý cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

Ngày 07/9/2023, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023 đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức. Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan tham mưu khẩu trương hoàn thiện thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Tổ chức và Quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023; rà soát kỹ nhiệm vụ của từng tiểu ban đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Lễ hội. Thông qua Lễ hội giới thiệu hình ảnh đặc sắc về văn hóa cà phê, về con người các tiềm năng, thế mạnh và du lịch của tỉnh, tạo dựng hình ảnh Sơn La thân thiện, mến khách, thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch đến Sơn La. 

Ngày 07/9/2023, UBND tỉnh đã tổ chức Tổng kết và trao giải Hội thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; các ngành thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Hội thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng lần đầu tiên được tổ chức đã giúp các báo cáo viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ngày 08/9/2023, đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã chủ trì Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức diễn tập Phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh có huy động nhiều lực lượng, phương tiện phối hợp tham gia tại Khu công nghiệp Mai Sơn năm 2023.  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công nhấn mạnh đề nghị các đơn vị được phân công nhiệm vụ phát huy tinh thần trách nhiệm, các đơn vị tham gia diễn tập điều động lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập theo kế hoạch. Ban Chỉ huy diễn tập và các bộ phận giúp việc xây dựng kế hoạch luyện tập chi tiết, hiệu chỉnh phương án qua quá trình tập luyện sao cho khoa học, diễn biến phù hợp với phương án đề ra, tập trung hoàn thiện các văn kiện để phục vụ diễn tập. Đề nghị Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan đón tiếp đại biểu và các đoàn về dự diễn tập nhiệt tình, chu đáo.

Ngày 20/9/2023, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2023 đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức, rà soát và thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội. Để tổ chức Lễ hội thành công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành viên Ban tổ chức, các sở, ngành địa phương nỗ lực, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Xây dựng kịch bản chi tiết các chương trình chính và các hoạt động bên lề Lễ hội; lên phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Lễ hội; phối hợp với Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, xây dựng các chương trình độc đáo, phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quảng bá và tôn vinh cà phê Sơn La nói riêng, cà phê Việt Nam nói chung.

Ngày 25/9/2023, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổ chức hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) làm việc tại tỉnh Sơn La nhằm khảo sát thực địa để hoàn thiện đề xuất trình phê duyệt dự án hợp tác kỹ thuật toàn cầu “Nông nghiệp bền vững vì các hệ sinh thái rừng” (dự án SAFE). Phát biểu tại cuộc làm việc đồng chí đã cảm ơn thời gian qua các nguồn lực của Tổ chức GIZ đã hỗ trợ tỉnh Sơn La phát triển nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu... làm thay đổi nhận thức về phát triển nông nghiệp của người dân và các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, góp phần vào tăng trưởng phát triển nông nghiệp. Tỉnh mong muốn trong thời gian tới Tổ chức GIZ tiếp tục nghiên cứu các dự án trên địa bàn ở nhiều lĩnh vực, trong đó hỗ trợ tỉnh tái canh cây cà phê, tập huấn hỗ trợ người dân dân nâng cao năng lực kỹ thuật thâm canh cây cà phê; hỗ trợ tỉnh phát triển hệ sinh thái rừng để bảo vệ các loài động, thực vật, ngồn gen quý hiếm.

3. Đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 26/9/2023, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) do ông Herve Conan, Giám đốc AFD Việt Nam làm trưởng đoàn về việc tiến độ thực hiện “Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Sơn La, sử dụng nguồn vốn ODA của AFD. Phát biểu tại cuộc làm việc đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  đánh giá cao sự hỗ trợ của AFD trong việc triển khai dự án. Tỉnh sẽ giao cụ thể cho các sở, ngành để phối hợp với AFD hoàn thành Dự án, bên cạnh đó, cần lưu ý những vấn đề phát sinh, để có phương án giải quyết. Đồng thời mong muốn AFD sẽ hỗ trợ tỉnh Sơn La về mọi mặt trong quá trình triển khai thực hiện Dự án. Tỉnh cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với AFD triển khai các nội dung liên quan để dự án sớm được triển khai đúng quy định, đảm bảo tiến độ đề ra.

Ngày 27/9/2023, Đoàn kiểm tra của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Sơn La về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban An toàn giao thông tỉnh. Tại cuộc làm việc, tỉnh Sơn La kiến nghị với Trung ương và các bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, ủng hộ tỉnh trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, sớm đưa các dự án giao thông trọng điểm vào xây dựng, khai thác, gồm: tuyến Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, Cảng hàng không Nà Sản. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí khắc phục điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Hỗ trợ kinh phí lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông trên tuyến Quốc lộ như QL.279D, QL.37, QL.4G…là trên tuyến QL.6 qua địa bàn tỉnh Sơn La; hỗ trợ kinh phí đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát tại đoạn đường có mật độ phương tiện lưu thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn giao thông và có chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông…

4. Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 06/9/2023, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Hậu mong muốn đồng chí Trần Bình Minh trên cương vị mới sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, phấn đấu rèn luyện hơn nữa, phát huy năng lực, sở trường, nhiệt huyết, kinh nghiệm công tác, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao...

Ngày 21/9/2023, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2021 - 2025 hoạt động của Hội đồng cung cấp phòng thủ tỉnh. Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh đã công bố Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị thành viên Hội đồng tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh thực hiện Đề án “Đảm bảo quốc phòng của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025" và các Đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kịp thời hệ thống Kế hoạch B đúng quy định hiện hành; chỉ đạo Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ các huyện, thành phố nâng cao chất lượng diễn tập. Tham mưu, đề xuất các nội dung bảo đảm nhân lực, vật lực cho xây dựng và hoạt động lực lượng vũ trang theo phương châm “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”…

Ngày 22/9/2023, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị Giải pháp thúc đẩy Chuyển đổi số cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023”. Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh chủ trì Hội nghị. Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị, ngay sau Hội nghị này Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh tiếp tục tham mưu triển khai các chương trình, hoạt động nhằm thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân thực hiện chuyển đổi số, tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tập trung triển khai các hệ thống giám sát, điều hành tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh; nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến; xây dựng kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; phấn đấu 100% cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh; hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; phổ cập dịch vụ mạng di động tốc độ cao (4G) và điện thoại di động thông minh; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%; cập nhật, liên thông, kết nối các nền tảng số, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp…

II. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRONG THÁNG

1. Ngày 06/9/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND Phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2024.

 2. Ngày 07/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1717/QĐ-UBND  về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La đến năm 2030.

3. Ngày 08/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La.

4. Ngày 08/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1733/QĐ-UBND  về việc cho phép sử dụng địa danh “Sơn La” và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Dứa Sơn La” cho sản phẩm Dứa của tỉnh Sơn La.

5. Ngày 08/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1719/QĐ-UBND  về việc ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

6. Ngày 14/9/2023, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với các tổ chức chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

7. Ngày 19/9/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND triển khai Khung hành động thực hiện thích ứng với Quy định xuất khẩu các hàng hóa và sản phẩm có liên quan đến gây mất rừng và suy thoái rừng của Châu Âu (EU) trên địa bàn tỉnh Sơn La.

8. Ngày 21/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1866/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện việc thu hồi đất đối với trường hợp dự án đầu tư đã chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư trên địa bàn tỉnh.

9. Ngày 22/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3776/UBND-NC về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

10. Ngày 24/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3797/UBND-NC về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

11. Ngày 27/9/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023-2025

Ban Biên tập

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1