Tỉnh Sơn La công bố các quyết định về phát triển du lịch
Chiều ngày 10/3/2023, tại huyện Mộc Châu, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định phê duyệt Đề án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022. Đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
anh tin bai

Hội nghị công bố các quyết định về phát triển du lịch.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã công bố các Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển du lịch, bao gồm: Đề án Phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện công nhận năm 2025 và Đề án Định hướng phát triển vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch Quốc gia và trình bày tóm tắt nội dung cốt lõi của Đề án.

anh tin bai

Các đại biểu xem giới thiệu du lịch Mộc Châu tại Hội nghị bằng công nghệ số.

Đối với Đề án Phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện công nhận năm 2025, trong 05 điều kiện với 20 tiêu chí đánh giá, có 16 tiêu chí đạt, trong đó có 8 tiêu chí đạt ở mức khá, 4 tiêu chí đạt ở mức trung bình, 3 tiêu chí đạt ở mức yếu, 1 tiêu chí không đánh giá mức độ. Có 11 nhóm giải pháp được triển khai tại Đề án, gồm một số giải pháp như: Tiếp tục hoàn thiện chính sách, cơ chế phát triển khu du lịch. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch và nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Khu du lịch theo quy hoạch. Tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, vật chất kỹ thuật khu du lịch. Đẩy mạnh phát triển thị trường và xây dựng sản phẩm du lịch. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho khu du lịch. Tăng cường hợp tác, liên kết trong phát triển du lịch. Tích cực bảo vệ tài nguyên và môi trường khu du lịch.

Đối với Đề án định hướng phát triển Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia, với mục tiêu đến năm 2024, được đưa vào danh mục là khu du lịch tiềm năng phát triển thành du lịch quốc gia. Đến năm 2025, định hướng phát triển Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La theo hướng thành khu du lịch quốc gia. Đến năm 2030 hoàn thành 50% các điều kiện công nhận Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thành khu du lịch quốc gia. Đến năm 2040, tổ chức công nhận Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thành Khu du lịch Quốc gia. 

Diệp Hương

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1