Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc giai đoạn 2020 - 2025, ký kết ngày 14/11/2020. Ngày 06/02/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND triển khai thực hiện các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Tạo sự đồng thuận, thống nhất, chủ động, linh hoạt trong tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phối hợp liên kết hợp tác phát triển Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Triển khai thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc giai đoạn 2020 - 2025, ký kết ngày 14/11/2020. Đồng thời là cơ sở để các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai các hoạt động phát triển du lịch trong khung chương trình của Nhóm hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc.

Nội dung hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 gồm: Công tác quản lý Nhà nước về du lịch; Hợp tác phát triển sản phẩm, nguồn nhân lực du lịch như: Phối hợp với Dự án GREAT triển khai kế hoạch giai đoạn hai, trong đó tập trung phát triển sản phẩm du lịch (trong tâm là phát triển du lịch cộng đồng); nâng cao chất lượng quả lý toàn diện điểm đến góp phần khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch; Phối hợp với Tổng Cục Du lịch, Dự án GREAT, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh, các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ du lịch bếp, buồng, bàn, hướng dẫn viên du lịch; Triển khai các hoạt động phát triển sản phẩm du lịch; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch: Tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM - Hà Nội;  Tham gia các Hội nghị, hội thảo Nhóm hợp tác phát triển du lịch 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh;  Tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE - Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức sự kiện và tham gia các sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật của các tỉnh năm 2023: Tổ chức các sự kiện du lịch trong tỉnh và tham gia các sự kiện du lịch của các tỉnh theo kế hoạch chung.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, chương trình và đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan trong tỉnh Sơn La; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch hợp tác phát triển du lịch 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng đảm bảo nội dung, tiến độ và đạt hiệu quả./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:Tải về

Ánh Nguyệt (TH)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 157
  • Hôm nay: 24,411
  • Trong tuần: 351,117
  • Tất cả: 43,482,212