Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2027
Ngày 09/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2575/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2027.

Phê duyệt danh sách 2.066 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2027 được thụ hưởng các chính sách theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng các quy định hiện hành.

Giao Ban Dân tộc tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách với người có uy tín trong đồng bào thiểu số đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách, kịp thời, công khai, minh bạch; kịp thời tổng hợp, tham mưu với UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện các chế độ chính sách với người có uy tín trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh, Ủy Ban Dân tộc theo quy định.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín với các hình thức đa dạng, phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số.

Chi tiết văn bản xem tại đây: 

 
 
Nguyễn Hạnh (TH)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 170
  • Hôm nay: 9,831
  • Trong tuần: 69,134
  • Tất cả: 23,996,827