Hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tháng 11/2023
(sonla.gov.vn) Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024; Đối thoại với đại diện công nhân Công ty cổ phần Xi măng Chiềng Sinh để giải quyết các vướng mắc liên quan đến chế độ đối với người lao động của Công ty; Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; Phiên họp chuyên đề tháng 11, năm 2023 - UBND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Gặp mặt tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2023… là một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tháng 11/2023.
anh tin bai

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 06/11/2023, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự  tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Phát biểu kết luận, Hội nghị đồng chí Hoàng Quốc Khánh yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự hai cấp tiếp tục bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cụ thể hóa để chỉ đạo điều hành; chủ động, linh hoạt sáng tạo, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm; pháp huy tinh thần phối hợp, huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đoàn thể và cả hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng thành viên Ban Chỉ đạo, nhất là cơ quan thường trực; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức và đoàn thể địa phương tăng cường phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính và UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp, trường học.  Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự; kịp thời tham mưu chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc tổ chức thi hành các vụ việc khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn địa phương; các cơ quan Thi hành án dân sự chủ động triển khai thực hiện tốt các quy chế phối hợp liên ngành đã được ký kết với các ngành; thường xuyên trao đổi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc; định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự và giải quyết dứt điểm, đúng quy định các đơn khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra khiếu nại đông người, kéo dài, vượt cấp.

Ngày 07/11/2023, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc đối thoại với đại diện công nhân Công ty cổ phần Xi măng Chiềng Sinh để giải quyết các vướng mắc liên quan đến chế độ đối với người lao động của Công ty. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ thi hành án, giải quyết có hiệu quả việc thi hành án, đảm bảo đúng người, đúng trách nhiệm và theo đúng trình tự thủ tục của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người lao động Công ty cổ phần Xi măng Chiềng Sinh.

Ngày 09/11/2023, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình MTQG; tập trung công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện thanh toán vốn cho dự án khi có khối lượng nghiệm thu theo quy định; kiểm tra, rà soát từng dự án được bố trí kế hoạch vốn, chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án trọng điểm sử dụng vốn ngân sách Trung ương, hạn chế việc hoàn trả ngân sách Trung ương; đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu đẩy nhanh tiến độ thi công ở những nơi đã được bàn giao mặt bằng; nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, có chế tài xử lý các tổ chức, cá nhân cố tình cản trở, làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nguồn vốn các chương trình MTQG.

Ngày 15/11/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị toàn quốc về du lịch với chủ đề “Phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững”. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố cả nước. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Ngày 17/11/2023, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp chuyên đề tháng 11, năm 2023 - UBND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; rà soát lại số liệu, cho ý kiến đối với báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Sở Tài Chính phối hợp với các đơn vị, các huyện thành phố rà soát lại dự toán ngân sách năm 2024. Triển khai quyết liệt hơn trong công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2023. Các đơn vị tiếp thu ý kiến tham gia tại Phiên họp hoàn thiện các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh theo đúng quy định.

Ngày 28/11/2023, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 29, UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12 năm 2023. Dự phiên họp có đồng chí có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh khóa XV, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong thời gian tới; quyết liệt hơn nữa trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh và giải ngân vốn đầu tư công, các giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2023; tập trung cao chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XV; chuẩn bị, tổ chức sự kiện du lịch Sắc màu Sơn La - Tây Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023…

Ngày 29/11/2023, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân tỉnh Sơn La năm 2023 với chủ đề “Phát huy nội lực, lợi thế quốc gia, thúc đẩy phong trào, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá những ý kiến trao đổi là rất chính đáng và thiết thực của cán bộ, hội viên nông dân, các HTX, doanh nghiệp, là những vấn đề đang nhận được sự quan tâm của nông dân và toàn xã hội. Trong thời gian tới, để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, đồng thời chủ động xây dựng được những cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho nông dân, HTX, doanh nghiệp phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xã hội của tỉnh đống chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các diễn đàn, các buổi gặp gỡ, hội nghị đối thoại, để nông dân có cơ hội giao lưu, bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những đề xuất của mình; được định hướng, tạo điều kiện cho những ý tưởng khởi nghiệp, những cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo thêm động lực, ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng.

2. Đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Ngày 08/11/2023, đồng chí Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc và Lễ công bố bản đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023 tại bản Dăm Hoa, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn. Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Tráng Thị Xuân ghi nhận đánh giá cao những kết quả của bản Dăm Hoa đạt được trong năm 2023. Đồng chí khẳng định, kết quả này đã phản ánh vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên Mặt trận và Nhân dân bản. Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, hệ thống chính trị và Nhân dân bản Dăm Hoa tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và quy ước, hương ước của bản. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự; đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới; khẳng định vai trò chủ thể, phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Ngày 09/11/2023, tại Thành phố, Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371 tỉnh) đã tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đây là một trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Dự Chương trình có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo 1371 tỉnh.

Ngày 09/11/2023, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Gặp mặt tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2023. Đây là những trí thức ưu tú có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự gặp mặt có các đồng chí: Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. hát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những đóng góp tích cực của các trí thức, nhà khoa học trong tỉnh cho sự phát triển khoa học và công nghệ và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xác định khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; Xây dựng đội ngũ trí thức, đội ngũ lao động sáng tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế có vai trò quan trọng, quyết định sự phát triển của đất nước và các địa phương. Đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thực hiện tốt công tác tập hợp, phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo, nhiệt huyết của độ ngũ trí thức đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La. Nghiên cứu, phổ biến, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào thực tiễn đời sống và sản xuất; Đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy lao động sáng tạo, tôn vinh, đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức và điển hình lao động sáng tạo. Các cấp ủy, chính quyền các cấp, các nhà trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên luôn có khát vọng vươn lên, cống hiến, sáng tạo, ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, các hoạt động khoa học sáng tạo dành cho sinh viên, thanh thiếu niên, nhi đồng. Đội ngũ trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tiếp tục nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác, trong lao động sản xuất, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La.

Ngày 15/11/2023, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã dự Hội nghị Liên kết phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh Tây Bắc. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La đánh giá cao những tiềm năng thiên nhiên, văn hóa và du lịch của Thanh Hóa. Hiện nay, tỉnh Sơn La đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch Sơn La trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn vùng Tây Bắc, Sơn La mong muốn Hội nghị này sẽ là cơ hội để các tỉnh liên kết hợp tác hình thành các tour, tuyến du lịch liên địa phương, liên vùng, xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành du lịch.

Ngày 20/11/2023, đồng chí Tráng Thị Xuân, Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện chương trình 1719 lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tiếp thu các nội dung đề xuất của các địa phương, rà soát các khó khăn, vướng mắc và tổ chức kiểm tra, đánh giá, kịp thời xây dựng hoàn chỉnh các cơ chế, các văn bản phù hợp với điều kiện thực tế và hướng dẫn các địa phương thực hiện; phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và giai đoạn 2021-2025.

3. Đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 02/11/2023, đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về bảo đảm an toàn giao thông đối với học sinh. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; các đồng chí thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) nói chung đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; các cấp uỷ Đảng từ Trung ương đến địa phương đã xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của Nhân dân, qua đó, công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh có nhiều chuyển biến tích cực; chính quyền các địa phương, các lực lượng tham gia bảo đảm TTATGT và các nhà trường đã cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong công tác này.

4. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 25/11/2023, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Lễ công bố, trao giấy chứng nhận và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Sơn La năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng dịnh việc tổ chức hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. Đồng thời lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tham gia bình chọn cấp khu vực và cấp quốc gia. Đồng chí đánh giá cao và ghi nhận kết quả đã đạt được trong công tác tổ chức bình chọn, biểu dương các tổ chức, cá nhân với tâm huyết của mình đã tạo ra các sản phẩm, thương hiệu có uy tín, được người tiêu dùng tin cậy, đóng góp thiết thực trong việc triển khai có kết quả chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp khu vực nông thôn.

5. Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 08/11/2023, Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XV.

Ngày 21/11/2023, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc với Sở Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông liên quan đến Công văn số 639/BNV-VP ngày 21/02/2023 của Bộ Nội vụ và Công văn số 677/UBND-NC ngày 07/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai dữ liệu về cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Sơn La. Phát biểu tại cuộc làm việc đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, để triển khai thực hiện có hiệu quả dữ liệu về cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh các sở, ban, ngành tiếp tục quán triệt Công văn số 639/BNV-VP ngày 21/02/2023 của Bộ Nội vụ và các văn bản của UBND tỉnh. Sở nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành tổ chức học tập kinh nghiệm của các tỉnh, đề xuất phương án triển khai thực hiện và hoàn chỉnh Đề án “Ứng dụng phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La”, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở tài chính, phối hợp với sở thông tin và truyền thông rà soát, đánh giá lại kinh phí triển khai thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ đấu thầu lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin phù hợp để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án.

II. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRONG THÁNG

1. Ngày 16/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2406/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch tổ chức xác định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La (lần 4).

2. Ngày 16/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4717/UBND-KT về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

3. Ngày 22/11/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La.

4. Ngày 22/11/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

5. Ngày 23/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

6. Ngày 23/11/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 280/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La.

7. Ngày 24/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4802/UBND-KGVX Về việc nghỉ Tết âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024.

8. Ngày 28/11/2023, UBND tỉnh ban hành  Chỉ thị số 28/CT-UBND về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

9. Ngày 28/11/2023, UBND tỉnh ban hành  Quyết định số 2531/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch khuyến nông cấp tỉnh năm 2024.

10. Ngày 30/11/2023, UBND tỉnh ban hành  Kế hoạch số 287/KH-UBND  thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 10/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Biên tập

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 546
  • Hôm nay: 32,856
  • Trong tuần: 315,006
  • Tất cả: 43,446,101