UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức đối thoại với công dân để giải quyết khiếu nại lần 2
Ngày 16/6/2022, UBND tỉnh tổ chức đối thoại với bà Lê Thị Vinh, cư trú tại  tiểu khu 8, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu (người đại diện theo uỷ quyền của ông Phùng Ngọc Xuân, cư trú cùng địa chỉ) để giải quyết khiếu nại lần 2 theo quy định. Đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi đối thoại. Tham dự có lãnh đạo và Chuyên viên các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu (người bị khiếu nại); Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện Thuận Châu, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận Châu; Đoàn xác minh đơn khiếu nại theo Quyết định số 87/QĐ-STNMT ngày 02/3/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi đối thoại

Theo đó, bà Lê Thị Vinh, cư trú tại tiểu khu 8, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu (người đại diện theo uỷ quyền của ông Phùng Ngọc Xuân, cư trú cùng địa chỉ) khiếu nại Quyết định số 5155/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Vinh, cư trú tại  tiểu khu 8, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu - Người đại diện theo uỷ quyền của ông Phùng Ngọc Xuân theo giấy ủy quyền ngày 22/9/2021 (lần đầu).

Tại buổi đối thoại, sau khi nghe ý kiến phát biểu của bà Lê Thị Vinh, cư trú tại  tiểu khu 8, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu (người đại diện theo uỷ quyền của ông Phùng Ngọc Xuân, cư trú cùng địa chỉ), Báo cáo của Đoàn xác minh đơn khiếu nại theo Quyết định số 87/QĐ-STNMT ngày 02/3/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

UBND tỉnh tiếp tục giao cho Sở Tài nguyên & Môi trường (cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh) chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan xác minh,  làm rõ một số nội dung, đối chiếu với quy định của pháp luật, báo cáo và đề xuất phương án giải quyết với UBND theo quy định hiện hành. Trên trên cơ sở dự thảo báo cáo của Đoàn xác minh, đề nghị bà Vinh nghiên cứu cho ý kiến. Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại làm rõ theo quy định./.

Lò Duyên (CTV)

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 110
  • Hôm nay: 10,998
  • Trong tuần: 70,301
  • Tất cả: 23,997,994