Về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025
Số ký hiệu văn bản 241/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/11/2023
Ngày hiệu lực 15/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 241-nq-hdnd.pdf