Phê duyệt bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2023
Số ký hiệu văn bản 248/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/11/2023
Ngày hiệu lực 15/11/2023
Trích yếu nội dung Phê duyệt bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 248-nq-hdnd.pdf