Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024 quy định tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 (được bổ sung tại Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh).
Số ký hiệu văn bản 34/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/11/2022
Ngày hiệu lực 20/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024 quy định tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 (được bổ sung tại Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh).
Hình thức văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm saoy-34-2022.pdf