Về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2423/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2022
Ngày hiệu lực 18/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm saoy-2423.pdf