Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương
Số ký hiệu văn bản 125/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm saoy-125-nq-hdnd.pdf