Về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 để thanh toán dự án BT bằng giá trị tài sản công
Số ký hiệu văn bản 128/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 để thanh toán dự án BT bằng giá trị tài sản công
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm saoy-128 nq hdnd.pdf