Ban hành quy định cơ chế lồng ghép và huy động nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 43/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 18/11/2022
Trích yếu nội dung Ban hành quy định cơ chế lồng ghép và huy động nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 43 2022 NQ HĐND.pdf