Quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dưng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 44/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 18/11/2022
Trích yếu nội dung Quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dưng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 44 2022 NQ HĐND.pdf