Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông.
Số ký hiệu văn bản 2358/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/11/2022
Ngày hiệu lực 10/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm saoy-2358.pdf