Về việc sửa đổi một số nội dung tại phụ lục kèm theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 2354/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/11/2022
Ngày hiệu lực 10/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi một số nội dung tại phụ lục kèm theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm signed-signed-2354.pdf.pdf