Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần.
Số ký hiệu văn bản 2357/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/11/2022
Ngày hiệu lực 10/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm saoy-2357.pdf