Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu.
Số ký hiệu văn bản 2325./QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/11/2022
Ngày hiệu lực 09/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm signed-signed-2325.pdf.pdf