Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu.
Số ký hiệu văn bản 2301/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/11/2022
Ngày hiệu lực 04/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm signed-signed-2301.pdf.pdf