Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm công chức Sở Khoa học và Công nghệ.
Số ký hiệu văn bản 2247/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/10/2022
Ngày hiệu lực 28/10/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm công chức Sở Khoa học và Công nghệ.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2247-QĐ-UBND.1.pdf
2247-QĐ-UBND.2.pdf
2247-QĐ-UBND.3.pdf