Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Đường giao thông kết nối điểm du lịch Rừng sinh thái Pa Cốp, xã Vân Hồ đến trung tâm xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 2196/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2022
Ngày hiệu lực 21/10/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Đường giao thông kết nối điểm du lịch Rừng sinh thái Pa Cốp, xã Vân Hồ đến trung tâm xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm signed-signed-2196.pdf.pdf