Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Số ký hiệu văn bản 206/BC-VPUB
Ngày ban hành 03/10/2022
Ngày hiệu lực 03/10/2022
Trích yếu nội dung Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm 206_BC_VPUB.pdf