Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục dự án kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
Số ký hiệu văn bản 123/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục dự án kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 123 NQ HĐND.pdf