Nghị quyết phân bổ, bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị năm 2022
Số ký hiệu văn bản 98/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/08/2022
Ngày hiệu lực 29/08/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết phân bổ, bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Thị Thanh Huyền
Tài liệu đính kèm nq-so-98.pdf