Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng thuốc trong túi thuốc y tế bản đặc biệt khó khăn năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Yên
Số ký hiệu văn bản 1836/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/09/2022
Ngày hiệu lực 06/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng thuốc trong túi thuốc y tế bản đặc biệt khó khăn năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Yên
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm 1836_QĐ_UBND.pdf