Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 24/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/09/2022
Ngày hiệu lực 20/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm 24-2022.pdf