Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông đến điểm tái định cư Pá Có - Phiêng Khoang, bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La
Số ký hiệu văn bản 118/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông đến điểm tái định cư Pá Có - Phiêng Khoang, bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 118 NQ HĐND.pdf