Nghị quyết về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 116/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 116-nq-hdnd.pdf