Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2026
Số ký hiệu văn bản 41/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 01/10/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết quy phạm
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 41 2022 NQ HĐND.pdf