Nghị quyết Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 40/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 10/09/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị quyết quy phạm
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 40 2022 NQ HDND 1.pdf
40 2022 NQ HDND 2.pdf
40 2022 NQ HDND 3.pdf
40 2022 NQ HDND 4.pdf
40 2022 NQ HDND 5.pdf
40 2022 NQ HDND 6.pdf