Quyết định về việc ban hành danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được luật giao
Số ký hiệu văn bản 1803/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được luật giao
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1803_QĐ_UBND.pdf