Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La (thay thế bản đã phát hành)
Số ký hiệu văn bản 21/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/08/2022
Ngày hiệu lực 28/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La (thay thế bản đã phát hành)
Hình thức văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 21-2022.pdf