Về việc bãi bỏ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 820/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2022
Ngày hiệu lực 13/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc bãi bỏ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 820.pdf