Quyết định về việc ban hành giá sản phẩm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 12/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2022
Ngày hiệu lực 25/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành giá sản phẩm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 12-2022.pdf
kem12.rar